เงื่อนไขการรับประกัน

 

 

 • เงื่อนไขของอายุการรับประกันนับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า (เตียงปรับระดับไฟฟ้า,ที่นอนยางพาราธรรมชาติ ,ที่นอนโฟมยืดหยุ่นตามสรีระ,เตียงนอน, หมอนยางพาราปรับระดับ)
 • ไม่รวมค่าบริการทีมช่างในการบริการนอกสถานที่ (กรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการ 2,000 บาท/ครั้ง) ต่างจังหวัดคิดค่าบริการตามระยะทาง
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลของการซ่อมแซม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน
 • หากบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน
  หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
    
 • ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมแล้วระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่จัดส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า
 • หากมีการเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหาย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดออกให้ใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ
 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพสินค้า

 

เตียงปรับระดับไฟฟ้า

 • รับประกันโครงสร้างเตียง รีโมทคอนโทลไร้สาย และระบบไฟฟ้าเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต
 • การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน รอยขีดข่วน หมอง ซีด สนิม ขาด หลุด ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ เปียก ชื้น รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

ที่นอนยางพาราธรรมชาติ

 • การรับประกันสินค้านี้ รับประกันการยุบตัวของยางพาราเป็นเวลา 15 ปี
 • การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน รอยขีดข่วน หมอง ซีด ขาด หลุด ความเสียหายจากน้ำ เปียก ชื้น รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

เตียงนอน

 • รับประกันโครงสร้างเตียงเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต
 • การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุที่เกิดจากการใช้งาน รอยขีดข่วน หมอง ซีด สนิม ขาด หลุด ความเสียหายที่เกิดจากเชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ เปียก ชื้น รอยที่เกิดจากธรรมชาติ และความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี

หมอนยางพาราธรรมชาติปรับระดับ

 • สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 • กรุณาตรวจสอบขนาดของสินค้าก่อนสั่งซื้อ
Easy E-Receipt
ช้อปลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท