สินค้า

เตียงนอน ปรับระดับไฟฟ้า มาพร้อม ที่นอน และ หมอนยางพารา เพื่อคนรักสุขภาพ โดย บริษัท ท๊อป คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้คำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ใช้งานทั่วไป มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ ที่นอน และ เตียงขนาด 3 ฟุต เตียง 5 ฟุต ขนาด เตียง 6 ฟุต ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ แทน เตียงผู้ป่วย ซึ่งมีระบบ ไฟฟ้า คอยอำนวยความสะดวก ช่วยดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี